Przejdź do treści

Komisje Rektorskie

  • Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Pracowników Administracji i Obsługi

             mgr Jan Władysław Fróg

  • Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

           mgr Jan Władysław Fróg

  • Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

           mgr Piotr Trojanowski

  • Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

         mgr inż. Lidia Radwanek

  • Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta- Przewodniczący

Zespół ds. bytowych mgr inż. Marzena Ryskala

Zespół ds. mieszkaniowych mgr Daria Podgórska

  • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

mgr Jan Władysław Fróg