Przejdź do treści

PISMA 2018

 Prośba o poparcie wniosku do Rektora UP, by uruchomić Senacką Komisję Statutową

Stanowisko KU NSZZ „Solidarność” dotyczące projektów zmian w strukturze UP

Wszechnica Edukacji Prawnej

Notatka ze spotkania w MNiSzW 05.12.2018

Informacje KSN po posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) posiedzenie KRASP

List otwarty do wszystkich instytucji i osób zobowiązanych do uczestniczenia w działaniach dotyczących Ustawy 2.0 reformującej (w założeniu) polską naukę i ład prawny w uczelniach RP

Prof. Polak dla w Polityce.pl: Przemija postać świata. Ustawa ministra Gowina https://wpolityce.pl/polityka/402024-przemija-postac-swiata-ustawa-ministra-gowina

https://wpolityce.pl/polityka/402024-przemija-postac-swiata-ustawa-ministra-gowina

stanowisko Zarządu UJ

LIST OTWARTY

Wnioski KU NSZZ „Solidarność”do Ustawy 2.0

Kremlowska ośmiornica- za pieniądze moskwy

Podziękowanie Przewodniczącego za udział w wyborach związkowych

Wyniki wyborów do władz związkowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Decyzja stwierdzająca ważność wyborów

„Kto daje ruble na Centrum?”

Stanowisko KSN w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22.01.2018

Pismo KSN do Premiera w sprawie nakładów

wywiad Prof. Kornat- Postanowienia reformy premiera Gowina zniszczą polską humanistykę

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS

Terlecki o kontrowersjach wokół ustawy Gowina

Odznaczenie państwowe dla kol. Jana Fróga za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej, związkowej i społecznej