Przejdź do treści

PISMA 2019

Konformizm osób decydujących o Uniwersytecie Pedagogicznym- Apel do wszystkich Senatorów UP

apel do władz rektorskich o mądrą aktywność i sensowne decyzje

Odwołanie ze stanowiska głównej księgowej

Brak konkretnych informacji na temat dodatków funkcyjnych- pismo do Prorektora ds Nauki

A NIE MÓWIŁEM…pismo do Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Niewypłacone wynagrodzenie za pracę w komisjach rekrutacyjnych

Powołanie ACKN i kreowanie na jego dyrektora byłego v-ce kanclerzaUP- bulwersacja decyzją Pana Rektora

Nie należy mnożyć bytów ponad konieczność- sensowność decyzji o stworzeniu stanowiska Dyrektora Centrum Konferencyjno – Noclegowego

Czasopismo ” Commentarii Academici”

Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Równego traktowania

List Ministra Piotra Mullera do Rektorów uczelni publicznych- pismo wystosowane w związku z interwencją KSN „Solidarność” i RSzWiN ZNP w ministerstwie

Krzyż Wolności i Solidarności dla Jana Władysława Fróga

Bunt naukowców UMCS. Chodzi o nowy statut http://lublin.onet.pl/bunt-naukowcow-umcs-chodzi-o-nowy-statut/5zqs66q

Pismo Rektora z prośbą o dostarczenie informacji potrzebnych do oceny projektu dodatków funkcyjnych w UP

Niewypłacanie pracownikom wyrównania uposażenia zasadniczego za okres od stycznia 2019- kolejne pismo do Rektora

Pismo do Rektora w spr. niewypłaconego wyrównania za okres od 1 stycznia

Demokratyczna formuła głosowania w ramach obrad Senatu

Głosowanie drogą elektroniczną

Apel KSN  do organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” uczelni wyższych w sprawie doraźnych działań związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w sprawie strajku nauczycieli

Uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni

Pismo z odpowiedzią i zajęciem stanowiska KU NSZZ „Solidarność” na interpretację przepisów prawnych przez Biuro Rektora.

Proces regulacji płac- propozycja Pani Księgowej

Odpowiedź na pisma Pana Rektora dotyczące regulacji płac

Kolejne pismo do Rektora z prośbą o udostępnienie dokumentacji

Pismo do Rektora z prośbą o udostępnienie dokumentacji w spr. regulacji płac w UP