Przejdź do treści

PISMA 2021

Niedługo skończy się pierwszy rok nowej władzy UP- refleksje dotyczące stanu Uniwersytetu- Apel do pracowników

WSTYD, PANIE I PANOWIE…

,,prawdziwa cnota krytyk się nie boi”!

Wybiórcza, Zatroskana Obywatelka, S.A.,Obywatel Piszczyk.W następnym odcinku ujawnimy nazwiska donosicieli 🙂 . ŻEBY BYŁO, TAK JAK BYŁO…

czy Pani audytor podjęła jakieś działania sprawdzające ?

Łamanie Statutu UP Zasiadanie i branie udziału w obradach Senatu naszej Uczelni przez osobę niemającą do tego prawa

„totalny negatywizm” jako punkt wyjścia! Pismo do Rektora w sprawie „Komisji Tymczasowej OZZ Inicjatywa Pracownicza”

problemy wynikające z ustaleń ,,Ustawy 2.0″ czyli Rada Uczelni oraz KRASP- list otwarty 12.07.2021

Preambuła do listu otwartego z 12.07.2021

W naszym Uniwersytecie sporo się dzieje…

Im mniej manipulacji, tym więcej prawdy.  Opinia dotycząca wystąpienia Pani Senator Joanny Sekuły, na forum Senatu.

Bierny, mierny ale wierny poseł Rząsa

Demokracja lewicy

List otwarty – bezpodstawne ataki na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Odpowiedź na stanowisko dra Michała Apollo, dr hab. Niny Podleszańskiej prof UP, dr Anny Stolińskiej prof. UP, dra hab. Piotra Trojańskiego prof. UP i dr Ewy Żmijewskiej

Reakcja KU NSZZ „Solidarność” na elukubracje członkiń i członków komisji zakładowej OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

„Inicjatywa Pracownicza” z uporem maniaka manipuluje faktami…

Tekst tzw. „interwencji poselskiej”, której adresatem jest Pan Premier Mateusz Morawiecki

Zawłaszczenie terytorium NSZZ „S” niestosowność zachowania i prowokacyjny charakter „Inicjatywy”

„Elukubracje Gduli cz. 2”

List otwarty 12.10.2021